#gymlife • If you don’t like to run, don’t fucking run. You...